.gitlab-ci.yml 583 Bytes
Newer Older
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
stages:
 - test


docs:
 stage: test
 image: davidhrbac/docker-mdcheck:latest
 script:
 - mdl -r ~MD013 *.md
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
10 11 12 13

big_files:
 stage: test
 image: davidhrbac/docker-mdcheck:latest
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
14
 allow_failure: true
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
15
 script:
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
16 17 18 19
 - find . -type f -size +10M | grep -v ".git"
 - find . -type f -size +10M -print0 | grep -v ".git"
 only:
 - master
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
20 21 22 23

other_files:
 stage: test
 image: davidhrbac/docker-mdcheck:latest
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
24
 allow_failure: true
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
25 26
 script:
 - find . -type f | egrep -v ".eb|.patch|.sh|.yml|.git|.md|LICENSE"
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
27
 - find . -type f -print0 | egrep -v ".eb|.patch|.sh|.yml|.git|.md|LICENSE"