.gitlab-ci.yml 371 Bytes
Newer Older
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
stages:
 - test


docs:
 stage: test
 image: davidhrbac/docker-mdcheck:latest
 script:
 - mdl -r ~MD013 *.md
Lukáš Krupčík's avatar
Lukáš Krupčík committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

big_files:
 stage: test
 image: davidhrbac/docker-mdcheck:latest
 script:
 - find . -type f -size +10M

other_files:
 stage: test
 image: davidhrbac/docker-mdcheck:latest
 script:
 - find . -type f | egrep -v ".eb|.patch|.sh|.yml|.git|.md|LICENSE"