1. 26 Feb, 2018 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: h/horovod/horovod-0.11.3-Py-3.6.eb · 9914bece
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  n/NCCL/NCCL-2.1.4.eb
   	new file:  p/protobuf-python/protobuf-python-3.4.0-Py-3.6.eb
   	new file:  p/protobuf/protobuf-3.4.0-Py-3.6.eb
   	new file:  t/Tensorflow/Tensorflow-1.6.0rc0-CUDA-9.0.176-Py-3.6.eb
   9914bece
 2. 23 Feb, 2018 5 commits
 3. 20 Feb, 2018 12 commits
 4. 19 Feb, 2018 4 commits
 5. 15 Feb, 2018 4 commits
 6. 14 Feb, 2018 2 commits
 7. 12 Feb, 2018 4 commits
 8. 09 Feb, 2018 8 commits