1. 26 Feb, 2018 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: h/horovod/horovod-0.11.3-Py-3.6.eb · 9914bece
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  n/NCCL/NCCL-2.1.4.eb
   	new file:  p/protobuf-python/protobuf-python-3.4.0-Py-3.6.eb
   	new file:  p/protobuf/protobuf-3.4.0-Py-3.6.eb
   	new file:  t/Tensorflow/Tensorflow-1.6.0rc0-CUDA-9.0.176-Py-3.6.eb
   9914bece
 2. 09 Feb, 2018 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: b/Boost/Boost-1.66.0-foss-2017a-Py-2.7.eb · 88a59d21
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  b/backports_abc/backports_abc-0.5-Py-2.7.eb
   	new file:  c/certifi/certifi-2018.1.18-Py-2.7.eb
   	new file:  c/certifi/certifi-2018.1.18-Py-3.6.eb
   	new file:  i/ipython/ipython-6.2.1-Py-2.7.eb
   	new file:  i/ipython/ipython-6.2.1-Py-3.6.eb
   	new file:  j/Jinja2/Jinja2-2.10-Py-2.7.eb
   	new file:  l/latexcodec/latexcodec-1.0.5-Py-3.6.eb
   	new file:  m/Mako/Mako-1.0.7-Py-2.7.eb
   	new file:  m/MarkupSafe/MarkupSafe-1.0-Py-2.7.eb
   	new file:  m/monty/monty-1.0.2-Py-3.6.eb
   	new file:  m/mpmath/mpmath-1.0.0-Py-3.6.eb
   	new file:  p/PyYAML/PyYAML-3.12-Py-3.6.eb
   	new file:  p/pandas/pandas-0.22.0-Py-3.6.eb
   	new file:  p/pybtex/pybtex-0.21-Py-3.6.eb
   	new file:  p/pymatgen/pymatgen-Py-3.6.eb
   	new file:  p/pyzmq/pyzmq-16.0.4-Py-2.7.eb
   	new file:  r/requests/requests-2.18.4-Py-3.6.eb
   	new file:  r/ruamel.yaml/ruamel.yaml-0.15.35-Py-3.6.eb
   	new file:  s/singledispatch/singledispatch-3.4.0.3-Py-2.7.eb
   	new file:  s/sympy/sympy-1.1.1-Py-3.6.eb
   	modified:  t/TRIQS/TRIQS-1.4.1-foss-2017a.eb
   	new file:  t/tornado/tornado-4.5.3-Py-2.7.eb
   	new file:  u/urllib3/urllib3-1.22-Py-3.6.eb
   	new file:  v/virtualenv/virtualenv-15.1.0-Py-2.7.eb
   88a59d21
 3. 08 Jan, 2018 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: m/mkl/mkl-2017.4.239-GCC-6.3.0-2.27.eb · 98f117d9
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  m/mkl/mkl-2017.4.239.eb
   	modified:  n/numpy/numpy-1.13.3-Py-3.6.eb
   	modified:  p/Python/Python-3.6.2-base.eb
   	modified:  p/Python/Python-3.6.4-base.eb
   	new file:  p/pudb/pudb-2017.1.4-Py-2.7.eb
   	new file:  p/pudb/pudb-2017.1.4-Py-3.6.eb
   	modified:  s/scipy/scipy-1.0.0-Py-3.6.eb
   	deleted:  p/Python/.Python-3.6.4-base.eb.swp
   98f117d9
 4. 05 Jan, 2018 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: a/ASE/ASE-3.15.0-Py-3.6.eb · c2eeebc0
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  b/BoltzTraP2/BoltzTraP2-18.1.1-Py-3.6.eb
   	new file:  c/click/click-6.7-Py-3.6.eb
   	new file:  c/cycler/cycler-0.10.0-Py-3.6.eb
   	new file:  f/Flask/Flask-0.12.2-Py-3.6.eb
   	new file:  i/icc/icc-2017.4.196-GCC-6.3.0-2.27.eb
   	new file:  i/iccifort/iccifort-2017.4.196-GCC-6.3.0-2.27.eb
   	new file:  i/ifort/ifort-2017.4.196-GCC-6.3.0-2.27.eb
   	modified:  i/iimpi/iimpi-2017b.eb
   	new file:  i/impi/impi-2017.3.196-iccifort-2017.4.196-GCC-6.3.0-2.27.eb
   	modified:  i/intel/intel-2017b.eb
   	new file:  i/itsdangerous/itsdangerous-0.24-Py-3.6.eb
   	new file:  j/Jinja2/Jinja2-2.10-Py-3.6.eb
   	new file:  m/MarkupSafe/MarkupSafe-1.0-Py-3.6.eb
   	new file:  m/matplotlib/matplotlib-2.1.1-Py-3.6.eb
   	new file:  n/numpy/numpy-1.13.3-Py-3.6.eb
   	new file:  p/Py/Py-2.7.eb
   	new file:  p/Py/Py-3.6.eb
   	new file:  p/Python/.Python-3.6.4-base.eb.swp
   	new file:  p/Python/Python-2.7.14-base.eb
   	new file:  p/Python/Python-3.6.4-base.eb
   	new file:  p/pyparsing/pyparsing-2.2.0-Py-3.6.eb
   	new file:  p/python-dateutil/python-dateutil-2.6.1-Py-3.6.eb
   	new file:  p/pytz/pytz-2017.3-Py-3.6.eb
   	new file:  s/scipy/scipy-1.0.0-Py-3.6.eb
   	new file:  s/six/six-1.11.0-Py-2.7.eb
   	new file:  s/six/six-1.11.0-Py-3.6.eb
   	new file:  s/spglib-python/spglib-python-1.10.2.4-Py-3.6.eb
   	new file:  w/Werkzeug/Werkzeug-0.14.1-Py-3.6.eb
   	deleted:  a/ASE/ASE-3.15.0-Python-3.6.2-base.eb
   	deleted:  i/impi/impi-2017.3.196-iccifort-2017.4.196-GCC-6.4.0-2.28.eb
   	deleted:  m/matplotlib/matplotlib-2.1.1-Python-3.6.2-base.eb
   	deleted:  n/numpy/numpy-1.13.3-Python-3.6.2-base.eb
   	deleted:  p/pyparsing/pyparsing-2.2.0-Python-3.6.2-base.eb
   	deleted:  p/python-dateutil/python-dateutil-2.6.1-Python-3.6.2-base.eb
   	deleted:  s/scipy/scipy-1.0.0-Python-3.6.2-base.eb
   	deleted:  s/six/six-1.11.0-Python-3.6.2-base.eb
   c2eeebc0