1. 03 Oct, 2018 1 commit
 2. 19 Dec, 2017 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   modified: f/foss/foss-2017a.eb · 7fbdd5a3
   Lukáš Krupčík authored
   	modified:  g/gompi/gompi-2017a.eb
   	new file:  g/grace/grace-5.1.25-intel-2015b-test.eb
   	modified:  g/grace/grace-5.1.25-intel-2017a.eb
   	new file:  h/HDF5/HDF5-1.10.1-foss-2017a.eb
   	new file:  h/HDF5/HDF5-1.8.18-foss-2017a-serial.eb
   	modified:  m/motif/motif-2.3.4-intel-2017a.eb
   	modified:  m/motif/motif-2.3.7.eb
   	new file:  m/mpi4py/mpi4py-3.0.0-foss-2017a-Python-2.7.13.eb
   	modified:  s/Singularity/Singularity-2.4.2.eb
   	modified:  s/Singularity/Singularity-2.4.eb
   	new file:  t/TRIQS/TRIQS-1.4.1-foss-2017a.eb
   	modified:  x/xorg-fonts/xorg-fonts-20170314.eb
   7fbdd5a3
 3. 14 Dec, 2017 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   modified: g/grace/grace-5.1.25-intel-2017a.eb · 42fb368b
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  l/libX11/libX11-1.6.5-intel-2017a.eb
   	new file:  l/libXt/libXt-1.1.5-intel-2017a-libX11-1.6.5.eb
   	new file:  m/motif/motif-2.3.4-intel-2017a.eb
   	new file:  p/protobuf-python/protobuf-python-3.2.0-GCC-7.1.0-2.28-Python-3.6.1.eb
   	new file:  p/protobuf-python/protobuf-python-3.4.0-GCC-6.4.0-2.28-Python-3.6.1.eb
   	new file:  p/protobuf/protobuf-3.4.0-GCC-7.1.0-2.28-Python-3.6.1.eb
   	new file:  s/Singularity/Singularity-2.4.2.eb
   	modified:  s/Singularity/Singularity-2.4.eb
   	new file:  s/squashfs-tools/squashfs-tools-2.4.eb
   42fb368b
 4. 22 Aug, 2017 1 commit
 5. 09 Mar, 2017 1 commit