1. 19 Dec, 2017 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   modified: f/foss/foss-2017a.eb · 7fbdd5a3
   Lukáš Krupčík authored
   	modified:  g/gompi/gompi-2017a.eb
   	new file:  g/grace/grace-5.1.25-intel-2015b-test.eb
   	modified:  g/grace/grace-5.1.25-intel-2017a.eb
   	new file:  h/HDF5/HDF5-1.10.1-foss-2017a.eb
   	new file:  h/HDF5/HDF5-1.8.18-foss-2017a-serial.eb
   	modified:  m/motif/motif-2.3.4-intel-2017a.eb
   	modified:  m/motif/motif-2.3.7.eb
   	new file:  m/mpi4py/mpi4py-3.0.0-foss-2017a-Python-2.7.13.eb
   	modified:  s/Singularity/Singularity-2.4.2.eb
   	modified:  s/Singularity/Singularity-2.4.eb
   	new file:  t/TRIQS/TRIQS-1.4.1-foss-2017a.eb
   	modified:  x/xorg-fonts/xorg-fonts-20170314.eb
   7fbdd5a3
 2. 14 Dec, 2017 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   modified: g/grace/grace-5.1.25-intel-2017a.eb · 42fb368b
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  l/libX11/libX11-1.6.5-intel-2017a.eb
   	new file:  l/libXt/libXt-1.1.5-intel-2017a-libX11-1.6.5.eb
   	new file:  m/motif/motif-2.3.4-intel-2017a.eb
   	new file:  p/protobuf-python/protobuf-python-3.2.0-GCC-7.1.0-2.28-Python-3.6.1.eb
   	new file:  p/protobuf-python/protobuf-python-3.4.0-GCC-6.4.0-2.28-Python-3.6.1.eb
   	new file:  p/protobuf/protobuf-3.4.0-GCC-7.1.0-2.28-Python-3.6.1.eb
   	new file:  s/Singularity/Singularity-2.4.2.eb
   	modified:  s/Singularity/Singularity-2.4.eb
   	new file:  s/squashfs-tools/squashfs-tools-2.4.eb
   42fb368b
 3. 23 Oct, 2017 1 commit
 4. 19 Oct, 2017 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: b/bcl2fastq2/bcl2fastq2-2.20.0-intel-2017a-Python-2.7.13.eb · e0dbeaf0
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  e/ETSF_IO/ETSF_IO-1.0.4-intel-2017a.eb
   	new file:  l/LAMMPS/LAMMPS-31Mar2017-intel-2017a-REAXC.eb
   	new file:  l/libxc/libxc-3.0.0-intel-2017a.eb
   	new file:  l/libxc/libxc-4.0.1-GCC-6.3.0-2.27.eb
   	new file:  l/libxc/libxc-4.0.1-intel-2017a.eb
   	new file:  l/libxc/libxc-4.0.1.eb
   	new file:  l/libxml2/libxml2-2.7.8.eb
   	modified:  n/Netgen/Netgen-6.0-beta.eb
   	new file:  o/Octopus/Octopus-7.1-intel-2017a-mpi.eb
   	new file:  o/OpenBLAS/OpenBLAS-0.2.9-LAPACK-3.5.0.eb
   	new file:  p/PFFT/PFFT-1.0.8-alpha-intel-2017a.eb
   	new file:  p/Perl/Perl-5.26.1-intel-2017a.eb
   	new file:  s/Singularity/Singularity-2.3.2-docker-fix.eb
   	new file:  s/Singularity/Singularity-2.4.eb
   	new file:  t/Tar/Tar-1.29.eb
   	new file:  t/Togl/Togl-1.7-intel-2017a.eb
   e0dbeaf0
 5. 12 Oct, 2017 1 commit
 6. 18 Jul, 2017 1 commit
 7. 02 Jun, 2017 1 commit
 8. 05 Apr, 2017 1 commit
 9. 22 Mar, 2017 1 commit
 10. 09 Mar, 2017 1 commit