1. 01 Aug, 2019 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: a/ATK/ATK-2.28.1-GCCcore-6.3.0.eb · c135bcf2
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  a/at-spi2-atk/at-spi2-atk-2.32.0-GCCcore-6.3.0.eb
   	new file:  g/GTK+/GTK+-2.24.32-GCCcore-6.3.0.eb
   	new file:  g/Gdk-Pixbuf/Gdk-Pixbuf-2.36.8.eb
   	new file:  l/libGLU/libGLU-9.0.0-GCCcore-8.2.0.eb
   	new file:  m/Mesa/Mesa-19.0.1-GCCcore-8.2.0.eb
   	new file:  m/Meson/Meson-0.50.0-Py-2.7.eb
   	new file:  n/Ninja/Ninja-1.9.0-GCCcore-6.3.0.eb
   	new file:  p/pathlib2/pathlib2-2.3.4-Py-2.7.eb
   	new file:  s/scandir/scandir-1.10.0-Py-2.7.eb
   	new file:  w/wxPython/wxPython-3.0.2.0-Py-2.7.eb
   	deleted:  g/Gdk-Pixbuf/Gdk-Pixbuf-2.38.1.eb
   c135bcf2