1. 13 Jul, 2017 1 commit
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: b/Boost/Boost-1.63.0-foss-2015g-Python-3.6.1.eb · e0dad48d
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  c/CNTK/CNTK-2.0-Python-3.6.1.eb
   	modified:  c/CNTK/CNTK-2.0-foss-2017a-Python-3.6.1.eb
   	new file:  c/CNTK/a.out
   	modified:  g/glibc/glibc-2.14.eb
   	new file:  g/glibc/libc-2.14-6.3.0.eb
   	new file:  k/Keras/Keras-2.0.5-CNTK-1.2.0-Python-3.6.1.eb
   	new file:  p/Python/.Python-3.6.1-glibc-2.14.eb.swp
   	new file:  p/Python/Python-3.6.1-glibc-2.14-6.3.0.eb
   	modified:  p/protobuf/protobuf-3.2.0-Python-3.6.1.eb
   	new file:  p/protobuf/protobuf-3.3.0-GCC-4.9.3-2.25.eb
   	new file:  p/protobuf/protobuf-3.3.0-foss-2017a.eb
   e0dad48d
 2. 07 Jul, 2017 1 commit
 3. 04 Jul, 2017 2 commits
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: b/Boost/Boost-1.63.0-foss-2017a-Python-3.6.1.eb · ba500d91
   Lukáš Krupčík authored
   	modified:  c/CNTK/CNTK-2.0-GCC-7.1.0-2.28-Python-3.6.1.eb
   	new file:  c/CNTKCustomMKL/CNTKCustomMKL-3.0.eb
   	modified:  k/Keras/Keras-2.0.5-Theano-0.9.0-Python-3.6.1.eb
   	deleted:  k/Keras/.Keras-2.0.5-Theano-0.9.0-Python-3.6.1.eb.swp
   ba500d91
  • Lukáš Krupčík's avatar
   new file: c/CNTK/CNTK-2.0-GCC-7.1.0-2.28-Python-3.6.1.eb · 799982b4
   Lukáš Krupčík authored
   	new file:  k/Keras/.Keras-2.0.5-Theano-0.9.0-Python-3.6.1.eb.swp
   	new file:  k/Keras/Keras-2.0.5-Tensorflow-1.2.0-Python-3.6.1.eb
   	new file:  k/Keras/Keras-2.0.5-Theano-0.9.0-Python-3.6.1.eb
   	new file:  l/libzlib/libzip-1.2.0.eb
   	new file:  t/Theano/Theano-0.9.0-Python-3.6.1.eb
   	deleted:  k/Keras/Keras-2.0.5-intel-2017a-Python-3.6.1.eb
   799982b4